Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır? ile ürün yönetimi, stok yönetimi, fiyat yönetimi, sipariş yönetimi, fatura yönetimi ve kargo süreçlerinizi kolayca yönetin.

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?Stok, bir firmanın üretimini devam ettirebilmesi için elinde bulundurduğu, hammaddeler, mamuller ve varlıklardır. Buna paralel olarak stok tutmak da üretim firmaları için maliyet kalemi anlamını taşımaktadır. Stok mutlaka kontrol altında tutulmak zorundadır. Mesela önümüzdeki bayram için x firmada şeker stoku yoksa bir talep tahmini yapılarak sipariş verilip stok yapılır. Stok tutulması; talep artışını karşılama durumlarında, stoklu olan ürünler kapsamında talep oluştuğunda sıkıntı çekmeden piyasaya sunulabilir.

Stok Tutmanın Yararları 

Bir firma için ihtiyaç ürünlerin topluca sipariş edilip stokta tutulması hali maliyetleri düşüreceğinden talepler halinde rahatlıkla cevap verebilecek potansiyele sahip olunabilmektedir.

Stok yönetimi hem üretimi hem de arz sürecini doğrudan etkiler. Bir işletme devamlılığını ve tabi ki karlılığını sürdürebilmek için stok yönetimi hayati önem taşır. Avantajları olarak sayılabilecekler; üretim sürecinde düzenlilik ve süreklilik sağlar, üretim sürecinde aksamalar ve durmalar yaşanmaz, gereksinimlerde doğru belirlemeler olur. Finansal anlamda etkinlikler çok daha önem kazanır.

Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Stok takibinin yapılması birkaç yöntemle olabilir. Bazı küçük firmalarca defter yöntemi; büyük firmalarca ise özel stok yazılımları ile gerçekleşir. Bu yazılımlarda firma hem fatura takibini yapar, hem cari hesabını tutar, gelir gider takipleri düzenlenir, raporlamasını yapar, stok takibi devamlı kontrol halindedir.

Stok; bir firma için hazırda bulunan madde ya da varlıkların tamamıdır. Stok tutmak da bu maliyet kalemlerinin kontrol altında tutulmasıdır. Dolayısıyla stok yönetimi üretim ve arzla birlikte ilerleme durumunda olduğundan süreklilik ve karlılık ta ardı ardına gelmesi arzu edilen süreçtir. Stok yönetiminde stok maliyetleri en aza indirgenerek belirleme yapmak ve uygulamak hedeflenen kara ulaşmada etkilidir. Sektöre göre stok yatırımları önem kazanan bir durumdur. Her ne firma olursa olsun stok yönetimi sayesinde hem müşteri hizmeti kalitesi en üst düzeylerde olur hem de üretim maliyetleri düşürülmüş olur.

Stok Yönetiminin İşletmelerdeki Önemi Nedir?

Ticari anlamda olan her işletmenin amacı kar etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için de faaliyetlerde bulunması, ekonomik değerlere dikkat etmesi ve uygulayabilmesi gereklidir. Ekonomik değeri olan her varlık stok olduğuna göre stok yönetimi de bu varlıkların elden çıkana kadar korunması sürecidir. Doğru bir şekilde yapılan stok yönetimi ile şirket verimliliğinde artışlar dolayısıyla karlılık artacaktır.

Stoklar sınıflandırılarak kontrol altında tutulur. Böylelikle doğru bir planlama ve kontrol mekanizması sağlanmış olunur. Bu sınıflandırmanın başında hammadde stokları gelir. Bu tamamen firmanın ürettiği varlıklar kapsamındadır. Mesela bir restaurant için un, pirinç, şeker ya da bir mobilyacı için suntadır. Bir işletme mutlaka hammadde stoku bulundurmak zorundadır. Böylelikle üretiminde aksama yaşanmaz.

Neden Stok Bulundurulur?

Stoklar düzenli bir ürün talebi olmadığında, üretim programı düzeyini kontrol altında tutmayı sağlar. Stoklar grev, kötü hava koşulları gibi nedenlerle talep edilen malların tedarik edilemediği hallerde büyük gereksinimdir.

Stokların önemi mali açıdan ve üretim açısından önem taşır. Mali açıdan önemi; finansal yatırım gerekliliğidir. Stok maliyeti elde tutma, tedarik etme, depolama gibi nedenlerle yüksek rakamlara ulaşabilir. Eğer stok azsa bu işletme için bir baskıdır. Üretim açısından ise üretimin aksamaması ve darboğaz yaşanmaması  diye tabir edilen durumların önlenmesi amaçlıdır. İşte bütün bunlar kapsamında stok yönetimi, gereksinimlerin karşılanması için maddeler arasında dengeli, planlamalı, örgütlemeli ve kontrollü bir yönetim olmalıdır.

Stok Yönetimi Sayesinde

Stok yönetimi sayesinde müşteri memnuniyeti sağlanır, üretimin aksamaması için bir kontrol sistemi oluşur, firmaya kar getirir, satışları arttırır ve maliyetler azalmaya başlar. İsraf durumu azalır, hem zaman hem yer açısından da kazançlar gelmeye başlar.

Stok yönetimi bir firma için  kontrol mekanizması zinciridir. Kendi stokunu tutarak malzemelerinin satın alınmasından, depolanmasına ve lojistiğine kadar kontrol altındadır. Alınan siparişler, siparişin zamanları, miktarları; hemen hepsi bir yönetim altındadır. Bütün bunlar da stratejik bir süreçtir. Stok yönetiminde en önemli amaç ise fazla ya da az stoklamayı önlemektir böylelikle denge sağlanır.


Neden Stok Tutulmalıdır

Stok tutulması; her şeyden önce arz talep dengesinin karşılanması içindir, beklenmedik gelecek taleplere cevap verebilmek içindir, ürünün devamlılığının sağlanması içindir, büyük alımlarda indirim sağlamak içindir, fiyat artışlarından etkilenmemek içindir.

Stoklar fazla ya da az şekilde de  olabilmektedir. Fazla stoklama yapıldığında gereğinden fazla varlık söz konusu olduğundan bu durum israfa yol açabilir, depolama maliyetlerinde artışlar oluşabilir. Fazla stoklamasının aksine az stoklama ise; üretimin durmasına, müşteri taleplerine cevap verememesine, talep alamamasına neden olur. Bütün bunlar da müşteri memnuniyetinde azalma, itibarında zedelenme, karın düşmesi gibi hem maddi hem manevi zararlar şeklindedir.

Stok Yönetimi Ve İş Güvenliği 

Stok yönetimi hem iş sağlığı hem de iş güvenliği açılarından da önem taşır. Stok yönetimi iyi yapılırsa hem işçi sağlığı korunur, hem de iş kazası riskleri azaltılır. Eğer stok iyi yönetilirse gelebilecek tüm hasarlar en aza indirgenir. İyi yönetilen bir stok aynı zamanda yerden de kazanç sağlayacaktır. Stok yönetimi gereksiz yere malzeme bulundurmaya da engeldir. Bilinçsizce stoklama konusu oluşmayacaktır.

Stok yönetimi işçiler için zaman açısından da kazanç sağlayan bir durumdur. Bu ne demektir? Yani gereksiz yere bir stoklanma olmadığından, her şey kararında ve düzenli bir stoklama sistemi uygulandığında işçiler içinde fazla çalışma veya stoku arama gibi gibi zamanı yok edici unsurlar söz konusu olmayacaktır. Yani sonuç olarak stok yönetimi ile hem iş sağlığı hem iş güvenliği hem malzemelerin stok durumu düzen halinde devamlılığı sağlanacaktır.

Stok Yönetimi Nasıl Yapılır

Stok yönetiminin düzgün yapılabilmesi için en iyi yöntem bir stok programıdır. Bu program sayesinde depo ya da ambarlarda ürünün ne kadar aldığı anlık olarak kontrol edilebilir, her ürüne ait detaylı bilgilere ulaşılabilinir, ürünler kategori olarak ayrılır, tüm stok hareketleri, yönetim fişleri ile kontrol altında tutulur ve her istenildiğinde detaylı rapor alınabilinir.

Stoklama konusu; doğru bir planlama, yönetim ve raporlama şeklinde düzenlenen bir alandır. Stok yönetiminde en çok karşılaşılan sorunlar; uygun ortam sağlanamaması, kayıt altına alınmada aksaklıklar, son kullanma tarihinin yönetiminin doğru yapılmaması, malzemelerin doğru şekilde istiflenmemesi, envanterlerinin dikkate alınmaması, analizlerin dikkate alınmaması gibi detaylardır. Bu noktada bir firma açısından stok yönetimi; operasyon kısmından finansal kısmına kadar riskleri ve fırsatları ile dikkate alınması gereken etkin bir yönetimdir. Herhangi bir bölümde yapılacak eksik bir iş risk barındırır.

Bir Stok Yönetiminin Genel Özellikleri Nelerdir?

Firmanın ihtiyaçlarına göre düzenleme yapılmalıdır, stok yapısı tam anlamıyla fonksiyonel düzenleme içinde olmalıdır. Stok bazları mutlaka kodlanma özelliği ile tedarik edilmelidir. Barkod uygulaması ile hareket edilmelidir. Depo bazında denetim bilgileri tam anlamı ile tanımlanmalıdır. Stok seviyesi takibi; azaldığından ya da yükseldiğinde bir uyarı ikazı alınmalıdır, stok miktarları depolar bazında mutlaka izlenmelidir.

Stok yönetimi bütün bu bilgilendirmelerden sonra anlaşıldığı üzere verilere her an her yerden rahatlıkla ulaşabilme rahatlığına sahip olmak için, gereksiz zaman kaybı yaşamamak için, masraflardan tasarruf etmek için ve müşteri memnuniyetini her zaman var olan kaliteli stoklarla karşılayarak ticari itibari korumak içindir. Stok yönetimi sayesinde; stok miktarlarına adım adım ulaşılır, olmayan malı satışı gerçekleşmez, geçmiş tarihli stoklar takip edilir, fiyatlar kolaylıkla güncellenir ve en önemlisi işletmenin güvenliği sağlanarak statüsü korunur.


Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır? İçin Ne Gerekiyor?

Paketlerimiz

Özellikleri Aşağıdaki Tablodan Karşılaştırabilirsiniz.

Özellikler

STANDART
6.990 ₺
12.350 ₺/ Yıllık
Ücretsiz Deneyin
PRO
9.990 ₺
14.820 ₺/ Yıllık
Ücretsiz Deneyin
PRO PLUS
15.990 ₺
22.230 ₺/ Yıllık
Ücretsiz Deneyin
Global
34.900 ₺
49.900 ₺/ Yıllık
Ücretsiz Deneyin

Entegrasyon

Yurt İçi Pazaryerleri
Yurt İçi Pazaryerlerini Jet Stok'a bağlayın ve kolayca yönetin.
Yurt Dışı Pazaryerleri
Yurt Dışı Pazaryerlerini Jet Stoka bağlayın ve kolayca yönetin
Kolaysoft Entegrasyonu
Kolaysoft Entegrasyonu
Mağazadan Satış
Mağazadan Satış
E-fatura Entegrasyonu
E-fatura Entegrasyonu sayesinde e-fatura süreçlerinizi kolayca yönetin
Paraşüt Entegrasyonu
Paraşüt Entegrasyonu
Bizim Hesap Entegrasyonu
Bizim Hesap Entegrasyonu
Kolaybi Entegrasyonu
Kolaybi Entegrasyonu
ELogo Entegrasyonu
ELogo Entegrasyonu
Sovos Entegrasyonu
Sovos Entegrasyonu
Uyumsoft Entegrasyonu
Uyumsoft Entegrasyonu

Hiper Ürün Yönetimi

Hiper Ürün Yönetimi
Ürün Yönetiminiz Jet Stok paneli ile daha esnek
Ürün Sayısı
Panele ekleyebileceğiniz ürün sayısı
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Tek Panelden Ürün Yönetimi
Tek Panelden Ürün Yönetimi
Pazaryeri Ürün Çekimi
Ürünlerinizi Jet Stok sayesinde kolayca çekin
Stok Takibi ve Yönetimi
Jet Stok ile Stok Takibi ve Yönetiminiz daha pratik
Sınırsız Anlık Güncelleme
Sınırsız Anlık Güncelleme
Kritik Stok Alarmı
Kritik Stok Alarmı
Varyantlı Ürün Yükleme
Varyantlı Ürün Yükleme
Akıllı Stok Dağıtım
Akıllı Stok Dağıtım Özelliği sayesinde stok yönetiminiz kolaylaşır
Gelişmiş Kategori Yönetimi
Gelişmiş Kategori Yönetimi
Gelişmiş Marka Yönetimi
Gelişmiş Marka Yönetimi
Pazaryeri Bazlı Fiyat Belirleme
Pazaryeri Bazlı Fiyat Belirleme
Pazaryeri Bazlı Stok Belirleme
Pazaryeri Bazlı Stok Belirleme
Otomatik Stok Güncelleme
Otomatik Stok Güncelleme
Benzersiz Barkod Oluşturma
Benzersiz Barkod Oluşturma
Linkle Ürün Ekleme
Jet Stok sayesinde Linkle Ürün Ekleyerek ürün ekleme işlemlerinizi hızlandırın
Excel Çıktı Alma
Excel Çıktı Alma
Excel İmport
Excel ile ekleme süreçlerini yönetebilirsiniz
Rekabet Analizi Ürün Sayısı (Yakında)
Rekabet Analizi Ürün Sayısı (Yakında)
50
100
Toplu Fiyat Güncelleme
Fiyatlandırmalarınızı toplu bir şekilde güncelleyerek fiyatlandırma süreçlerinizi hızlandırır
Toplu Ürün Aktarımı
Toplu Ürün Aktarımı
Dövizle Fiyat Girişi
Dövizle Fiyat Girişi
Dövizle Fiyat Güncelleme
Ürün fiyatlarınızı Jet Stok sayesinde dövizle güncelleyin
Altın Bazlı Fiyatlandırma
Altın Bazlı Fiyatlandırma

Sipariş ve Muhasebe Yönetimi

Manuel Sipariş ve Fatura Oluşturma
Manuel Sipariş ve Fatura Oluşturma
Otomatik Fatura Kesme
Otomatik Fatura Kesme
Pazaryerlerine Otomatik Fatura Gönderimi
Pazaryerlerine Otomatik Fatura Gönderimi
Toplu Fatura Yazdırma
Toplu Fatura Yazdırma özelliği ile fatura işlemlerinizi hızlandırın
Toplu Fatura Gönderme
Toplu Fatura Gönderme özelliği sayesinde fatura gönderme süreçlerinizi hızlandırın
Tek Panelden Sipariş Yönetimi
Tek Panelden Sipariş Yönetimi
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Kargo Etiketi Yazdırma
Kargo Etiketi Yazdırma
Sipariş ve Muhasebe Yönetimi
Jet Stok ile Sipariş ve Muhasebe yönetim süreçlerinizi hızlandırın

Hiper XML Yönetimi

Hiper XML Yönetimi
XML Ürün Sayısı
XML Ürün Sayısı
7500
15000
20000
25000
XML Entegrasyonu
XML Entegrasyonu
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Hazır Özellik Kopyalama
Hazır Özellik Kopyalama

Mağaza Ve Firma Yönetimi

Mağaza Ve Firma Yönetimi
Jet Stok paneli ile mağaza ve firmanızı yönetebilirsiniz
Kullanıcı Sayısı
Jet Stok paneline ekleyebileceğiniz kullanıcı sayısı
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Gelişmiş Raporlama
Gelişmiş Raporlama
Akıllı Raporlama
Akıllı Raporlama Özelliği sayesinde şirketinizi analiz edin
Pazaryeri Müşteri Sorular
Pazaryeri Müşteri Sorular
Jet Stok Api
Jet Stok Api

Destek ve Güvenlik

Destek ve Güvenlik
Kurulum
Kurulum
Canlı Online Eğitim Sayısı
Canlı Online Eğitim Sayısı
1
2
Sınırsız
Sınırsız
Eğitim Videoları
Eğitim Videoları
Canlı Destek
Canlı Destek
Ticket Desteği
Ticket Desteği
Whatsapp Desteği
Whatsapp Desteği
Aylık Destek Talebi Sayısı
Aylık Oluşturabileceğiniz Destek Talebi Sayısı
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Güvenli Sunucu Altyapısı
Jet Stok Güvenli sunucu altyapısı sayesinde süreçleriniz daima güvende
%100 Veri Güvenliği
Jet Stok ile verileriniz güvenilir bir şekilde tutulur
Bulut Yedekleme
Bulut Yedekleme
Özel Müşteri Temsilci
Özel Müşteri Temsilci
STANDART
6.990 ₺
12.350 ₺/ Yıllık
Yurt İçi Pazaryerleri
Yurt İçi Pazaryerlerini Jet Stok'a bağlayın ve kolayca yönetin.
Hiper Ürün Yönetimi
Ürün Yönetiminiz Jet Stok paneli ile daha esnek
Sipariş ve Muhasebe Yönetimi
Jet Stok ile Sipariş ve Muhasebe yönetim süreçlerinizi hızlandırın
Hiper XML Yönetimi
Mağaza Ve Firma Yönetimi
Jet Stok paneli ile mağaza ve firmanızı yönetebilirsiniz
Destek ve Güvenlik
Ürün Sayısı
Panele ekleyebileceğiniz ürün sayısı
Sınırsız
XML Ürün Sayısı
XML Ürün Sayısı
7500
XML Entegrasyonu
XML Entegrasyonu
Sınırsız
Pazaryeri Ürün Çekimi
Ürünlerinizi Jet Stok sayesinde kolayca çekin
Gelişmiş Raporlama
Gelişmiş Raporlama
Kargo Etiketi Yazdırma
Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Kritik Stok Alarmı
Kritik Stok Alarmı
Kullanıcı Sayısı
Jet Stok paneline ekleyebileceğiniz kullanıcı sayısı
Sınırsız
PRO
9.990 ₺
14.820 ₺/ Yıllık
Yurt İçi Pazaryerleri
Yurt İçi Pazaryerlerini Jet Stok'a bağlayın ve kolayca yönetin.
Hiper Ürün Yönetimi
Ürün Yönetiminiz Jet Stok paneli ile daha esnek
Sipariş ve Muhasebe Yönetimi
Jet Stok ile Sipariş ve Muhasebe yönetim süreçlerinizi hızlandırın
Hiper XML Yönetimi
Mağaza Ve Firma Yönetimi
Jet Stok paneli ile mağaza ve firmanızı yönetebilirsiniz
Destek ve Güvenlik
Ürün Sayısı
Panele ekleyebileceğiniz ürün sayısı
Sınırsız
XML Ürün Sayısı
XML Ürün Sayısı
7500
XML Entegrasyonu
XML Entegrasyonu
Sınırsız
Pazaryeri Ürün Çekimi
Ürünlerinizi Jet Stok sayesinde kolayca çekin
Gelişmiş Raporlama
Gelişmiş Raporlama
Kargo Etiketi Yazdırma
Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Kritik Stok Alarmı
Kritik Stok Alarmı
Kullanıcı Sayısı
Jet Stok paneline ekleyebileceğiniz kullanıcı sayısı
Sınırsız
PRO PLUS
15.990 ₺
22.230 ₺/ Yıllık
Yurt İçi Pazaryerleri
Yurt İçi Pazaryerlerini Jet Stok'a bağlayın ve kolayca yönetin.
Hiper Ürün Yönetimi
Ürün Yönetiminiz Jet Stok paneli ile daha esnek
Sipariş ve Muhasebe Yönetimi
Jet Stok ile Sipariş ve Muhasebe yönetim süreçlerinizi hızlandırın
Hiper XML Yönetimi
Mağaza Ve Firma Yönetimi
Jet Stok paneli ile mağaza ve firmanızı yönetebilirsiniz
Destek ve Güvenlik
Ürün Sayısı
Panele ekleyebileceğiniz ürün sayısı
Sınırsız
XML Ürün Sayısı
XML Ürün Sayısı
7500
XML Entegrasyonu
XML Entegrasyonu
Sınırsız
Pazaryeri Ürün Çekimi
Ürünlerinizi Jet Stok sayesinde kolayca çekin
Gelişmiş Raporlama
Gelişmiş Raporlama
Kargo Etiketi Yazdırma
Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Kritik Stok Alarmı
Kritik Stok Alarmı
Kullanıcı Sayısı
Jet Stok paneline ekleyebileceğiniz kullanıcı sayısı
Sınırsız
Global
34.900 ₺
49.900 ₺/ Yıllık
Yurt İçi Pazaryerleri
Yurt İçi Pazaryerlerini Jet Stok'a bağlayın ve kolayca yönetin.
Hiper Ürün Yönetimi
Ürün Yönetiminiz Jet Stok paneli ile daha esnek
Sipariş ve Muhasebe Yönetimi
Jet Stok ile Sipariş ve Muhasebe yönetim süreçlerinizi hızlandırın
Hiper XML Yönetimi
Mağaza Ve Firma Yönetimi
Jet Stok paneli ile mağaza ve firmanızı yönetebilirsiniz
Destek ve Güvenlik
Ürün Sayısı
Panele ekleyebileceğiniz ürün sayısı
Sınırsız
XML Ürün Sayısı
XML Ürün Sayısı
7500
XML Entegrasyonu
XML Entegrasyonu
Sınırsız
Pazaryeri Ürün Çekimi
Ürünlerinizi Jet Stok sayesinde kolayca çekin
Gelişmiş Raporlama
Gelişmiş Raporlama
Kargo Etiketi Yazdırma
Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma
Kritik Stok Alarmı
Kritik Stok Alarmı
Kullanıcı Sayısı
Jet Stok paneline ekleyebileceğiniz kullanıcı sayısı
Sınırsız

Diğer Pazaryeri Entegrasyonlarımız

İhtiyacınız Olan Bilgiler Jet Stok Blog'ta

Sektörümüzü takip ederek güncel E-Ticaret bilgilerini doğru ve güvenle öğrenin. Yararlı ipuçları ve en iyi uygulamalar için bloğa göz atın.

Tümünü Görüntüle
Jet Stok

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Stok, bir firmanın üretimini devam ettirebilmesi için elinde bulundurduğu, hammaddeler, mamuller ve varlıklardır. Buna paralel olarak stok tutmak da üretim firmaları için maliyet kalemi anlamını taşımaktadır. Stok mutlaka kontrol altında tutulmak zorundadır. Mesela önümüzdeki bayram için x firmada şeker stoku yoksa bir talep tahmini yapılarak sipariş verilip stok yapılır.

3000'den fazla satıcı internet satışlarını Jet Stok ile arttırdı